Kort & Plakat

Handelsbetingelser


Om Kort & Plakat


Kort & Plakat producerer kunstplakater og -kort med motiver lavet af forskellige designere og grafikere.

Kort & Plakat tilbyder kun B2B-salg og plakaterne og kortene kan købes i fysiske forretninger rundt omkring i Danmark samt i netbutikker.


Kort & Plakat er beliggende i Tårnby på adressen:


Kort & Plakat

Kastrupkrogen 15, 4. th.

2770 Kastrup


E-post: kontakt@kortogplakat.dk

Telefon: (+45) 28 83 79 11 (Mandag til fredag: kl. 10 – 14)

CVR-nr.: 32 16 37 69


Bestilling af kort og plakater


Det er muligt at afgive ordrer på mail, via telefon, ved konsulentbesøg og naturligvis på KortOgPlakat.dk.

For at kunne bestille på KortOgPlakat.dk er det nødvendigt med et brugernavn og en adgangskode, som kan bestilles via LogInd-tasten i øverste højre hjørne af hjemmesiden.

Ved afgivelse af en ordre skal køberen (senere omtalt som forhandleren) opgive forretningens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, CVR-nummer samt kontaktperson.


Ved bestilling af plakater er det et mindstekøb.

Mindstekøb: 12 plakater i samme størrelse gerne fordelt på flere motiver - dog samme antal af hvert motiv.

Leveringstid: 2 - 4 hverdage.Levering


Med mindre andet er aftalt pakkes og afsendes ordren fra Kort & Plakat dagen efter bestillingen er modtaget.


Ordren sendes med PostNord Danmark. Pakken kan spores og følges på PostNord.dk.

Kort & Plakat påtager sig ansvaret for ordren til den er bekræftet leveret på leveringsadressen af PostNord Danmark.


Fragt- og Emballagegebyret på DKK 59,00 bortfalder på ordrer på DKK 1.500,00+.

Ordren leveres med følgeseddel/faktura.

Ved uoverensstemmelse mellem antallet af fakturerede kort og plakater samt det leverede antal kort og plakater kontakt da Kort & Plakat hurtigst muligt for at gøre opmærksom på dette.


Betaling


Betaling sker ved en bankoverførsel.

Betalingsfristen fremgår af fakturaen og skal ske senest 8 dage efter faktureringsdatoen.

Ved manglende betaling efter 14 dages overskridelse af den oprindelige betalingsfrist fremsendes første betalingspåmindelse.

Ved fortsat manglende betaling efter 28 dages overskridelse af den oprindelige betalingsfrist fremsendes anden betalingspåmindelse, som pålægges et administrationsgebyr på DKK 100,00.


Ombytningsret


Salgbare kort kan ombyttes til nye kort.

Kort, der ønskes ombyttet, fremsendes, efter aftale, til Kort & Plakat.

Når Kort & Plakat har modtaget kortene udstedes en kreditnota til forhandleren.

Tilgodehavendet vil blive modregnet den førstkommende ordre.

Ved fremsendelse af kort til Kort & Plakat skal forhandleren, med mindre andet aftales, benytte PostNord Danmark Track & Trace.

Omkostninger til forsendelse påhviler forhandleren.


Det er som udgangspunkt ikke muligt at ombytte plakater medmindre andet aftales.


Pris


Indkøbspriser ekskl. moms fremgår på Kort & Plakat, når forhandleren er logget ind som kunde.

Ved at kontakte Kort & Plakat via LogInd-funktionen kan forhandleren få oplyst brugernavn og adgangskode, så der bliver åbnet for indkøbspriser.


Alle priser er ekskl. moms.

Der bliver lagt 25% dansk moms på det samlede beløb, når bestillingen afsluttes.


Kortstativ


Forhandleren har mulighed for at få stillet et kortstativ til rådighed.

Kortstativet, det stilles til rådighed, må kun benyttes til kort fra Kort & Plakat.


Kommissionsaftale


Ved indgåelse af en kommissionsaftale vil der blive stillet kort samt et kortstativ til rådighed.

I hele perioden, hvor kommissionsaftalen er gældende, vil det være muligt for forhandleren at købe kortene til almindelig indkøbspris.

Kommissionsaftalen kan opsiges af begge parter løbende måned + 1 måned.

Ved ophør af kommissionsaftalen skal alle salgbare kort samt kortstativet returneres til Kort & Plakat.

Differensen i værdien mellem returnerede kort samt kort leveret ved kommissionsaftalens begyndelse vil blive afregnet efter de almindelige regler gældende for genopfyldning af kort i kommission.

Eventuelle omkostninger til fragt ved returnering af kort og kortstativ påhviler forhandleren.

Ved genopfyldning af kort faktureres forhandleren kun for de kort, som er blevet solgt siden sidste genopfyldning.


Behandling af personlig data.


Kort & Plakat er en lille virksomhed, som producerer kort, plakater og relaterede produkter i samarbejde med udvalgte danske designere.

Samarbejdet med forskellige designere gør det muligt at tilbyde et levende sortiment, som følger med tiden og aldrig er det samme.

Den skandinaviske tradition for lys og enkel indretning ligger til grund for udvælgelsen af samarbejdspartnere.


Som kunde hos Kort & Plakat er du også med til at præge, hvilken vej vi skal gå . Kun med dine værdifulde inputs kan vi nå i mål. For at kunne opretholde det gode samarbejde har vi behov for at kunne opbevare data om din forretning, som gør det muligt for os at handle sammen, indgå aftaler, fremsende informationer til dig om nye produkter osv.


Dataopbevaring


Nå r du er kunde hos Kort & Plakat (K&P), så skal du vide, at vi opbevarer forskellige informationer om din forretning.


Det omfatter:


• forretningens navn

• forretningens adresse

• navn på kontaktperson(er)

• telefonnummer til forretningen eller direkte til kontaktperson(er)

• e-mailadresse til forretningen eller direkte til kontaktperson(er)

• forretningens CVR-nummer

• informationer om aftaler indgå et mellem din forretning og K&P

• fakturaer, rykkerskrivelser o.lign.


Du opgiver informationer til K&P i forskellige situationer.


Det gælder:


• nå r du handler hos K&P og afgiver en bestilling enten telefonisk, på mail, i K&P’s netbutik eller ved sælgerbesøg i din forretning

• ved generel kommunikation på mail enten direkte på en af K&P’s e-mail-adresser eller via K&P’s kontaktformular på K&P’s hjemmeside

ved telefonisk kontakt

• ved kommunikation via sociale medier

• ved indgå else af aftaler mellem din forretning og K&P

• ved besøg på K&P-stand på messer o.lign.


Formå l


Der er flere å rsager til, at K&P opbevarer tidligere nævnte informationer.


Det gør vi:


• for at vi kan fakturere din forretning for produkter, som du har købt hos K&P.

• for at vi kan overholde/følge op på aftaler indgå et med din forretning.

• for at vi kan kontakte din forretning for at følge op på forespørgsler, på leverancer samt salget af købte produkter og/eller indgå aftaler om nye besøg for præsentation og salg af produkter.

• for at kunne fremsende fysisk og elektronisk informationsmateriale om nye produkter og andre tiltag, som kan være interessant for din forretning.

• for at K&P kan overholde / leve op til gældende lovgivning.


Rettigheder


Du har til hver en tid ret til at få oplyst hvilke data vedr. din forretning, som opbevares af K&P.

Du kan til hver en tid få ændret informationer og på den må de sikre, at K&P har korrekte informationer vedr. din forretning.

Du har til enhver tid ret til at få slettet enkelte eller alle informationer vedr. din forretning, som opbevares af K&P, i det omfang det ikke hindrer K&P i at kunne overholde gældende lovgivning eller overholde aftaler indgå et mellem din forretning og K&P.

Du kan til en hver tid fravælge at modtage fysisk og/eller elektronisk informationsmateriale om nye produkter og andre tiltag, som kan være interessant for din forretning.


Deling af data


K&P deler ingen data med tredje part.


Alle data bliver kun benyttet i forretningsøjemed til at opretholde en relation mellem din forretning og K&P.


Den eneste undtagelse fra ovenstående kan forekomme ved afgivelse af en plakatordre. Da plakater ofte bliver sendt direkte fra plakattrykkeriet til K&Ps kunder, vil din forretnings navn, adresse, kontaktinformationer såsom e-mailadresse samt kontaktperson kunne blive opgivet til trykkeriet. Det gælder dog kun i de tilfælde, hvor plakaterne bliver sendt direkte fra trykkeriet til din forretning. Du kan altid få oplyst ved afgivelse af en plakatordre om din forretnings data vil blive delt med plakattrykkeriet.


Opbevaring


K&P opbevarer data fra din forretning elektronisk men også fysisk i form af underskrevne lå ne- og kommissionsaftaler, samarbejdsaftaler, fakturaer o.lign.


Alle data bliver opbevaret til de bliver manuelt slettet / destrueret.


Data vil blive slettet / destrueret, hvis du har ytret ønske om dette, i det omfang det ikke hindrer K&P i at kunne overholde gældende lovgivning eller K&P’s mulighed for at overholde aftale(r) indgå et mellem din forretning og K&P. Data vil desuden blive slettet / destrueret i tilfælde af, at en samarbejdsaftale imellem din forretning og K&P ophører/udløber samt at K&P skulle ophøre med at eksistere.


Du kan til en hver en tid kontakte Kort & Plakat for at få oplyst hvilke data K&P har gemt om din forretning, for at få opdateret dataene om din forretning samt for yderligere informationer generelt.